आपणास माझे लेखन आवडते आहे असे ब्लॉगला भेट देणारांच्या वाढत्या संख्येवरून वाटते. विषेशकरून कर्णकथेला वाचक पुष्कळ मिळाले. आपल्या प्रतिक्रिया जरूर मिळावयास हव्यात! त्याशिवाय लिहीत राहण्याचा उत्साह कसा टिकून रहाणार?
I changed over from Marathi to English for my comments on Shri. Oak's book recently. I continue to get readers but there are no comments! Wonder whether I am boring!

Last Seven Days

माझी थोडी ओळख

My photo
San Ramon and Mumbai, California and Maharashtra, United States
ज्येष्ठ नागरिक. साहित्य व संगीत प्रेमी. Senior Citizen

Tuesday, March 10, 2015

कृष्ण आणि पांडवांचे आयुर्मान


भारतीय युद्धानंतर पांडव व कृष्ण ३६ वर्षे जगले असे महाभारत म्हणते. त्यावेळी त्यांचे किती वय झाले होते? ते स्पष्ट्पणे लिहिलेले मला आढळले नाही. पण अंदाज बांधता येतो. युद्धसमयी अभिमन्यूचे वय २५ वर्षे असावे असे मी पूर्वीच्या एका लेखात म्हटले आहे. अर्जुनाचे सुभद्रेशी लग्न झाले तोवर तो किमान ३५ वर्षांचा झाला होता. कारण, लाक्षागृहातून सुटल्यावर काही वर्षे वनात व एक वर्ष एकचक्रा नगरीत गेलीं. द्रौपदीशी विवाह झाल्यावर २-३ वर्षातच त्याला घराबाहेर पडावे लागले. उलुपी, चित्रांगदे बरोबर २-३ वर्षे घालवून मग तो द्वारकेला गेला. तोवर तो सहजच ३५ वर्षांचा झाला होता. युद्धसमयीं त्यामुळे त्याचे वय ६० असले पाहिजे. त्यावर ३६ अधिक मोजले कीं त्याचे आयुष्य ९६ ते १०० ठरते. कृष्ण अर्जुनापेक्षा थोडासाच मोठा कारण तो भीमाच्या वयाचा. कृष्ण पांडवांचे आधीच थोडा काळ मृत्यु पावला तेव्हा त्याचेहि आयुष्य १०० चे जवळपासच म्हटले पाहिजे. श्री निलेश ओक यानी ते ११६ वर्षे होते असे म्हटले आहे ते पटत नाही कारण ते मानले तर युद्धसमयी अर्जुन, भीम, कृष्ण, दुर्योधन सर्व जवळपास ८० वर्षांचे तर कर्ण ८७-८८ वर्षांचा होता असे ठरते. अभिमन्यूच्या जन्माचे वेळी अर्जुन ५५ वर्षांचा मानावा लागतो. हे सर्व अवास्तव वाटते. पटते का पहा!

16 comments:

hrishikesh said...

रामायण आणि महाभारत मध्ये logic शोधत राहिलो तर .... कश्या वरच विश्वास नाही बसत......

for instance ज्या वेळी आकाशवाणी झाली कि .....
" देवकी चा आठवा मुलगा कंसाचा वध करेल "

कंसाने देवकी आणि तिच्या नवऱ्याला एकाच तुरुंगात का डांबून ठेवले ???

वेगळे ठेवले असते तर चालत नव्हते का ???

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

मी आकाशवाणी असल्या विषयात लॉजिक शोधत नाही. माझे प्रतिपादन तुम्हास पटत नसेल तर सोडून द्या किंवा कां पटत नाही ते सांगा.

vikram.224 said...

What Shri Neelesh Oak says is right. in Mahabharata (i don’t remember exactly in which parva) krishna says about his years. This incidence is before war. Krishan says that he is 75 years old. I will give the exact reference in due course of time.

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

Today at 12:12 PM
Hi,
After you give the reference, I will certainly look into it. All I can say at present is, that makes Arjun too about 75 then and that he was 50 years old when Abhimanyu was born. If you are comfortable with this inference, you can say so but with a reasonable account of the 50 years up to the time of Arjun's visit to Dwaraka when he married and took away Subhadra, already pregnant, to Indraprastha.
Prabhakar Phadnis

Sachin Bhat said...

Please "Swayambhu" he pustak vacha. Lekhak Dr. Padmakar Vishnu Vartak. Baryach gosthin chi uttare miltil.

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

मी 'स्वयंभु' माझ्या सवडीप्रमाणे वाचीन. सद्ध्या माझ्या प्रतिपादनाबद्दल 'तुमचे' काही मत किंवा विचार असल्यास तो जरूर सांगा. वर्तकांचा हवाला देऊ नका.

Ashish Karle said...
This comment has been removed by the author.
Ashish Karle said...

मी माझ वैयक्तीक मत व्यक्त केले होते आपण ते का घालवले

Ashish Karle said...

भगवान श्रीकृष्ण यांना दैवी गुण चिकटवणे योग्य नाही असं तुम्हाला का वाटतं यायाच स्पष्टीकरण द्या.

जगामध्ये एवढे तत्वज्ञानी होऊन गेले ते का उगाच भगवान श्रीकृष्ण यांना परमात्मा मानीत नाहीत.
तुम्ही तुमचे व्यक्तीगत मत मांडले असले तरी भगवान श्रीकृष्ण हे देदेव आहेत ते परमात्मा आहेत हे सत्य आहे आणि हे कधीही नाकारता येणार नाही.
भगवान श्रीकृष्ण हे परमात्मा आहेत .भगवंतावर म्हणजेच भगवान श्रीकृष्ण यांबद्दल काहीही वक्तव्य करताना इतरांच्या भाभावना दुखावल्या जाणार नाहीत याचा विचार करावा ही विनंती.

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

हा लेख लिहिल्यानंतर, महाभारत चाळत असताना एके ठिकाणी, द्रोणपर्वात, मला असा स्पष्ट उल्लेख सापडला कीं युद्धसमयी द्रोणाचार्यांचे वय ८५ होते. त्यांचा पुत्र अश्वत्थामा हा पांडवांचा समवयस्क होता. द्रोणाने त्याला पांडवांच्या बरोबरच युद्धविद्या शिकवली. तेव्हां त्या सर्वांचे वय युद्धाचे वेळीं ६०-६५ असणे सयुक्तिक सिद्ध होते.

AKSHAY SAMEL said...

nice

AKSHAY SAMEL said...

Our ancient relatives was so smart because without any technology they told us in there time that, NINE PLANETS are exist. if we understand that they written like ramayan and mahabharat its just a story nothing else then give me the answer of my question how they know that about planets? i don't agree also that krishna was a lord but i belive in ramayan and mahabhart because they written by our ancient relatives. i think they want to said different but we all understand different. It may be more than that we understand.
(note: it just my personal opinion so dont take personally anyone who read this because i have not any attetion to hurt somones feeling).

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

Start your own blog for writing about your views. Comments here should be about the subject matter of my post.

AKSHAY SAMEL said...

Dear Prabhaker Sir,
Thanks for your suggestion but I already had a blog in both languages English and marathi too.
Your blogs subject is unique and I really like your thoughts that you mentioned in your blog.
Now, I talking on my previous comment.
I am not agree that you said, My previous comment is not related to your blog, really? you written on Mahabharat and their characters such as pandavas and krishnas and about their age. right? and you try to proven how they was wrong according to their reference of age. right?
Now,Can I get your point in right manner or understand what is your point?
Now, I explained my comment, first i tell you that how much they was smart and genius because you think according to your research they all was wrong about their age but I only want to say or try to say or asking to you how would be they wrong on their age that things happens in there front of eye? I f they can tell us without any technology about astronomy than I think they have also had a ability to know about their ages also.
second I want to say of those guy that he said lord krishna was god so written on them is act like to hurt someones feeling. I may be wrong but one thing I want to say, In that age people can be live 100 and more than years because of their good environment and good food too and i its scientifically proven so I think that's wrong to say something about our great book on the basis of age reference. that's all, and I think this is related to your blog.

प्रभाकर फडणीस P.K. Phadnis said...

माझे लिखाण आवडत नसेल तर वाचूं नका. यापुढे तुमच्या कॉमेंट्स मी काढून टाकणार आहे, लिहिण्याची तसदी घेऊ नका.

AKSHAY SAMEL said...

OK, as your wish.
sorry ! I have not any intention to hurt you.
I really respect about you and your blog and I really like to read your blogs. Forget it everything and sorry again !

I was just share my thoughts with you nothing else so please don't took personally. If you didn't like that then I never say anything on it. OK chill... !