आपणास माझे लेखन आवडते आहे असे ब्लॉगला भेट देणारांच्या वाढत्या संख्येवरून वाटते. विषेशकरून कर्णकथेला वाचक पुष्कळ मिळाले. आपल्या प्रतिक्रिया जरूर मिळावयास हव्यात! त्याशिवाय लिहीत राहण्याचा उत्साह कसा टिकून रहाणार?
I changed over from Marathi to English for my comments on Shri. Oak's book recently. I continue to get readers but there are no comments! Wonder whether I am boring!

Last Seven Days

माझी थोडी ओळख

My photo
San Ramon and Mumbai, California and Maharashtra, United States
ज्येष्ठ नागरिक. साहित्य व संगीत प्रेमी. Senior Citizen

Tuesday, May 27, 2008

शिशुपाल वध भाग २


मागील भागात लेखाची दोन पाने छापली होती. आता अखेरचा भाग वाचावयास मिळेल. पहिल्या भागावरील कॉमेंट वाचल्यास सुदर्शन चक्राबद्दल थोडा खुलासा केला आहे तो वाचता येईल. मी चमत्कारांना सामोरे जाण्यापेक्षा बगल देणे पत्करतो. कोणाच्या श्रद्धा दुखवणे टळते ( जो माझा मुळात हेतुच नाही) व कथेचे मूळ तपासताना ते महत्वाचेहि नसते. या कथेमध्ये, कृष्णाने आलेल्या संधीचा फायदा कसा करून घेतला ही गोष्ट मला जास्त महत्वाची वाटते. जरासंधवध व शिशुपालवध या दोन्ही कथांत हा समान धागा मला जाणवतो.

2 comments:

Vivek said...

Dear Prabhakarji,

Please write about the following topics:

1. Amba-Bhishma-Shikhandi.
How Shikhandi was connected with Amba?

2. Ashwatthama and massacre of Panchalas, including sons of Draupadi.

3. Khandav-van Dahan and appearance of Takshak in war (I think, offering help to Karna?) and finally murder of Parikshit.

4. During Vanvas, how Jayadrath dared to kidnap Draupadi? We can say that Keechak was unaware that she was Draupadi, but Jayadrath kidnapped her knowingly... Can you throw some light?

More topics later....

Regards

P K Phadnis said...

धन्यवाद.
आपण प्रेमाने अनेक विषय सुचवले आहेत. ज्या विषयांबद्दल सर्वसाधारण समजापेक्षा काही वेगळे मला आढळले वा सुचले अशा विषयांवर मी लिहितो आहे. आपण सुचवलेल्या विषयांबद्दल मी जरूर विचार करीन.